Carismă și Spiritualitate

Spiritualitatea Surorilor Congregaţiei Maicii Domnului se întemeiază pe:Congregaţia Surorilor Maicii Domnului

  • meditarea şi trăirea Cuvântului lui Dumnezeu,

  • modelul Preasfintei Fecioare Maria – Maica Domnului,

  • rugăciunea liturgică specifică Bisericii Greco-Catolice,

  • trăirea în spirit călugăresc.

Meditarea şi trăirea Cuvântului

Angajarea personală în urmarea lui Cristos se bazează pe meditarea şi trăirea Cuvântului lui Dumnezeu, într-o continuă convertire la spiritul evanghelic.

Păstrând şi meditând Cuvântul lui Dumnezeu în inimă, asemenea Mariei, surorile se deschid progresiv spre cunoaşterea şi împlinirea voinţei lui Dumnezeu. Prin meditaţia zilnică surorile aprofundează cunoaşterea lui Isus Cristos – Calea, Adevărul şi Viaţa, care le iluminează şi le susţine viaţa de dăruire.

Modelul Preasfintei Fecioare Maria

Încă de la întemeierea ei, Congregaţia a fost pusă sub ocrotirea Maicii Domnului. Pe lângă devoţiunea profundă faţă de Fecioara Maria – Maica Domnului, Surorile se străduiesc să urmeze modelul de viaţă şi slujire al Maicii Domnului. Asemenea ei, ele se străduiesc să trăiască în spirit de credinţă, ascultare faţă de voinţa lui Dumnezeu, umilinţă, disponibilitate şi discreţie în slujire.

Prin Carisma pe care au primit-o prin Fondatorul lor ca dar particular al Spiritului Sfânt, Surorile din CMD sunt chemate să primească în credinţă misterul lui Cristos şi să-L dăruiască aproapelui lor, urmând modelul Preasfintei Fecioare Maria. Aceste trăsături conferă Congregaţiei o spiritualitate mariană, care orientează viaţa de rugăciune şi de apostolat a Surorilor.

Împărtăşirea valorilor spirituale ale Bisericii Greco-Catolice

Făcând parte din Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Surorile împărtăşesc valorile spirituale ale Bisericii din care fac parte. Viaţa de rugăciune a Surorilor urmează structura Anului Liturgic bizantin. Viaţa cotidiană este ritmată de Sfânta Liturghie şi de rugăciunea Laudelor dumnezeieşti, celebrate în rit bizantin, care sfinţesc şi transformă viaţa lor, timpul şi spaţiul în care ele trăiesc şi lucrează.

ro_RORomână