Casa Generală – Mănăstirea Maicii Domnului, Cluj-Napoca

Mănăstirea Maicii Domnului

– Casa generală a Congregației Surorilor Maicii Domnului –
Manastire Cluj CMD

Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca este sediul Congregației Surorilor Maicii Domnului şi reprezintă rodul unei dorințe arzătoare a Surorilor la momentul „ieșirii la lumină” a Bisericii Greco-Catolice, respectiv a Congregației, de-a se reîntoarce la viața de mănăstire, după anii grei din perioada comunistă. După mai mulți ani de strădanii și muncă de construcție, la 8 septembrie 2003, în sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, s-a sfințit acest lăcaș mănăstiresc de către Preafericirea Sa Card. Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, căruia i s-au alăturat alți trei Ierarhi ai BRU, un sobor mare de preoți, precum și un număr mare de credincioși și binefăcători.

În comunitatea de la Mănăstire își trăiesc vocația de a-L urma pe Cristos mai îndeaproape, surori tinere şi surori în vârstă, care se străduiesc în viața de zi cu zi, să armonizeze viața de rugăciune cu slujirea apostolică, urmând modelul Preasfintei Fecioare Maria – Maica Domnului. Prin meditarea Cuvântului lui Dumnezeu și prin primirea regulată a Sfintelor Sacramente, trăind cu intensitate momentele de rugăciune comunitară, care culminează cu Sfânta Liturghie, Surorile găsesc hrană sufletească, forță pentru a se dărui în slujirea semenilor lor.

Misiunea comunităţii de la Mănăstirea Maicii Domnului este apostolatul rugăciunii cu credincioșii și la intențiile lor, însoțirea spirituală, primirea persoanelor care doresc un sprijin moral și material precum și apostolatul liturgic. Întrucât rugăciunea liturgică ocupă locul principal în rugăciunea comunitară, marile sărbători ale Anului Liturgic: Nașterea Domnului, Învierea Domnului, Rusaliile și sărbătorile dedicate Maicii Domnului, sunt pregătite prin itinerarii spirituale specifice și animate de Corul surorilor. De mai bine de cincisprezece ani, în luna mai, se organizează Zilele de Spiritualitate Mariană. foto

Prin această misiune, Surorile împlinesc dorința Părintelui Fondator, Mitropolit Dr. Vasile Suciu: de-a apropia neamul nostru cât mai mult de Domnul, prin credință vie și se străduiesc să dea mărturie despre o viață trăită în lumina valorilor evanghelice, astfel că tot mai mulți credincioși își îndreaptă pașii spre acest sfânt lăcaș, cu speranța că vor fi ascultați de Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea puternică a Preasfintei Fecioare Maria.

Capela Mănăstirii Maicii Domnului este locul prin excelență de întâlnire cu Dumnezeu, în care atât comunitatea surorilor, cât și credincioșii care li se alătură, se pot așeza în liniște, sub privirea plină de iubire a Mântuitorului, pentru a găsi pacea lăuntrică, lumina și ajutorul divin, în căutările, îndoielile și alegerile lor, dar și tăria necesară în multiplele lupte interioare la care sufletul omului este supus de-a lungul vieții.

Din dorința de a aprofunda mai mult Cuvântul lui Dumnezeu s-a inițiat un itinerar de rugăciune biblică la care participă săptămânal un grup de credincioși. foto

Educarea copiilor și a tinerilor este un element central al Carismei CMD, de aceea, pregătirea pentru Prima Împărtășanie solemnă și catehizarea pe grupe de vârstă, se desfășoară săptămânal și este îngrijită cu multă atenție din partea Surorilor. foto

Spațiul generos care înconjoară Mănăstirea, cu liniștea care te învăluie pătrunzând în incinta acestui lăcaş, conferă valențele unei oaze de pace, a unui liman – chiar și provizoriu – pentru cei care se refugiază pentru o clipă din „marea învolburată” a orașului. Față în față cu poarta de la intrarea laterală se află o Grotă închinată Maicii Domnului, care întâmpină pe cel sosit, oferindu-i acestuia pe Pruncul ei divin, pe El care este Lumina lumii. Acesta este și citatul inscripționat pe Icoana Mântuitorului de pe Iconostasul din Capela Mănăstirii. De asemenea, de la Grota Maicii Domnului pornește o alee ascendentă, presărată la intervale regulate cu Stațiunile Căii Crucii, devoțiune practicată de credincioși cu multă fervoare mai ales în perioada Postului Mare. Sus pe deal, Calea Crucii se încheie în fața Crucii de Lumină, care simbolizează triumful Învierii Domnului nostru Isus Cristos.

În tot acest demers tainic, avem, în credință, garanția și siguranța prezenței și ocrotirii Preacuratei Fecioare Maria, Maica Domnului și Mama Congregației noastre.

Adresa:

Str. Romul Ladea, nr. 6; 400481 Cluj-Napoca, jud. Cluj;

Tel./fax: 0040/264/274615; e-mail: secretariatcmd@yahoo.com

Superioara generală a Congregaţiei: Sr. M. Teodorina – Maria BIRTOC

Superioara Comunităţii: Sr. M. Ștefania– Melinda GINDA

 

ro_RORomână