EDUCATION

Dintru începuturi, Fondatorul nostru, Mitropolitul Dr. Vasile Suciu, a încredințat Surorilor Congregației Maicii Domnului misiunea de a educa și forma copiii și tinerii noștri în spirit creștin, pentru a-i ajuta să devină capabili de a trăi o viață de familie demnă, capabili să se implice în construirea unei societăți bazate pe valorile creștine. Surorile au răspuns cu dăruire și devotament acestei misiuni, de a educa, de a-i conduce pe cei mici pe drumul de creștere umană și spirituală, o misiune legată de însăși natura feminină.

In the communist deletion period, however, this activity of the Sisters was interrupted for more than 40 years – we know the fact that during that time, the communist regime did not allow Sisters to work in schools and education – also the structures that supported the education process were confiscated. Today, after the Church and the Congregation became legal again, the Sisters, resuming the thread of history and anchored in the present needs, managed to respond to the demands of the Church, of the society, and gave their contribution by actively participating in teaching, educating and training of the younger generations.

Astăzi, după intrarea în legalitate a Bisericii și a Congregației, Surorile, reluând firul istoriei, și ancorate în necesitățile timpului prezent, au reușit să răspundă solicitărilor din partea Bisericii, a societății, de a-și aduce contribuția și a participa efectiv la instruirea, educarea și formarea tinerelor generații.

In Blaj, the Sisters from the community are present in the educational process by: teaching preschool children at the Kindergarten of the Theological Greek-Catholic High school “St. Basil the Great”; teaching religion in primary school and high school; teaching disciplines regarding theology in high school at the Theological High school already mentioned.

In Cluj-Napoca, the Sisters are involved in: teaching in primary school at the Greek-Catholic High school “Inochentie Micu”; teaching in the university at the Theological Greek-Catholic Faculty of the Babeș-Bolyai University and at the Eparchial Greek-Catholic Seminary “St. John the Evangelist”, as well as at the Gregorian Pontifical University in Rome (Italy). Sf. Ioan Evanghelistul; la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma (Italia).

en_USEnglish