Identitate

IdentitateaCongregaţia Surorilor Maicii Domnului

Congregaţia Surorilor Maicii Domnului este un Institut de viaţă consacrată, de drept pontifical, dedicat vieţii apostolice. Fondată în anul 1921, la Blaj, în cadrul Bisericii Greco-Catolice, de către Mitropolitul Vasile Suciu, Congregaţia continuă să activeze şi astăzi în cadrul aceleiaşi Biserici Greco-Catolice.

Călugăriţele din Congregaţia Surorilor Maicii Domnului îşi trăiesc vocaţia de persoane consacrate, profesând şi trăind voturile călugăreşti în comunităţi, rugându-se şi desfăşurând diferite activităţi, specifice vocaţiei lor, conform carismei şi spiritului Fondatorului.

Scopul

Surorile aleg drumul consacrării în această Congregaţie ca mijloc de sfinţire personală şi de dăruire lui Dumnezeu şi aproapelui, răspunzând chemării de a-L urma mai îndeaproape pe Cristos, după modelul Sfintei Fecioare Maria.

Părintele Fondator IPS Mitropolit Dr. Vasile Suciu a întemeiat această Congregaţie încredinţând Surorilor misiunea de a se ocupa de îngrijirea copiilor orfani, de educarea copiilor şi a tinerilor, precum şi de îngrijirea bolnavilor, încurajându-le ca prin tot ceea ce sunt şi fac să „apropie neamul nostru cât mai mult de Domnul prin credinţă vie”.

Congregaţia urmează şi astăzi aceleaşi linii orientative pentru activităţile pe care le desfăşoară, continuând să activeze atât în domeniul educativ, cât şi social-caritativ.

 

ro_RORomână