Identitate

Identitatea

Congregaţia Surorilor Maicii Domnului este un Institut de viaţă consacrată, de drept pontifical, dedicat vieţii apostolice. Fondată în anul 1921, la Blaj, în cadrul Bisericii Greco-Catolice, de către Mitropolitul Vasile Suciu, Congregaţia continuă să activeze şi astăzi în cadrul aceleiaşi Biserici Greco-Catolice.

Călugăriţele din Congregaţia Surorilor Maicii Domnului îşi trăiesc vocaţia de persoane consacrate, profesând şi trăind voturile călugăreşti în comunităţi, rugându-se şi desfăşurând diferite activităţi, specifice vocaţiei lor, conform carismei şi spiritului Fondatorului.

Scopul

Surorile aleg drumul consacrării în această Congregaţie ca mijloc de sfinţire personală şi de dăruire lui Dumnezeu şi aproapelui, răspunzând chemării de a-L urma mai îndeaproape pe Cristos, după modelul Sfintei Fecioare Maria.

Părintele Fondator IPS Mitropolit Dr. Vasile Suciu a întemeiat această Congregaţie încredinţând Surorilor misiunea de a se ocupa de îngrijirea copiilor orfani, de educarea copiilor şi a tinerilor, precum şi de îngrijirea bolnavilor, încurajându-le ca prin tot ceea ce sunt şi fac să „apropie neamul nostru cât mai mult de Domnul prin credinţă vie”.

Congregaţia urmează şi astăzi aceleaşi linii orientative pentru activităţile pe care le desfăşoară, continuând să activeze atât în domeniul educativ, cât şi social-caritativ.

Explicare logo:

IcoanaCongregaţia Surorilor Maicii Domnului

Congregația Surorilor Maicii Domnului, un Institut religios în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, este încredințată de la început ocrotirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria.

Fecioara Maria este Maica Domnului pentru că primind în intimitatea sa pe Cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea Spiritului Sfânt, i-a dat trup din trupul său, și astfel l-a adus în lume pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tuturor oamenilor.

Prin consacrarea noastră lui Dumnezeu în Congregația Surorilor Maicii Domnului împărtășim vocația Preasfintei Fecioare Maria de a-l primi și dărui semenilor noștri pe Isus, Mântuitorul.

Crucea

Crucea pe care vrea să o îmbrățișeze Isus ne vorbește despre iubirea sa pentru noi oamenii și este semnul urmării lui Cristos, în spiritul sfaturilor evanghelice.

Trei stele

Cele trei stele indică stilul nostru de viață, fundamentat pe însăși viața Sfintei Treimi, mister de comuniune, iubire și dăruire, care unește pe Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt: viață de comunitate, viață apostolică și rugăciune.