CARING FOR THE SICK

ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR

Grija față de cei bolnavi, orfani, bătrâni și săraci a fost și rămâne mereu o activitate privilegiată a Congregației Surorilor Maicii Domnului. În perioada comunistă, când Surorile au fost excluse din învățământ, și-au îndreptat atenția și grija față de persoanele în suferință, cu credința că îl slujesc pe Domnul Isus care spune: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.» (Matei 25,40).

In an organised manner, this apostolate is being realised in Blaj. Here, a few Sisters are involved in the medical assistance service at the Emergency Unit of the Municipal Hospital Blaj, as well as in the programmes organised by the Metropolitan Caritas in Blaj, through home care for those elder people who cannot displace to the hospital units for various prescribed medical treatments, and through spiritual support in their fight with illness. asistență medicală la Secția de Urgență a Spitalului Municipal Blaj și în cadrul programelor organizate de Caritas Mitropolitan Blaj prin îngrijire la domiciliu a persoanele vârstnice care nu se pot deplasa în instituțiile spitalicești pentru diferite tratamente medicale prescrise, sau pentru susținerea spirituală în lupta cu boala.

en_USEnglish