Învățământ

Dintru începuturi, Fondatorul nostru, Mitropolitul Dr. Vasile Suciu, a încredințat Surorilor Congregației Maicii Domnului misiunea de a educa și forma copiii și tinerii noștri în spirit creștin, pentru a-i ajuta să devină capabili de a trăi o viață de familie demnă, capabili să se implice în construirea unei societăți bazate pe valorile creștine. Surorile au răspuns cu dăruire și devotament acestei misiuni, de a educa, de a-i conduce pe cei mici pe drumul de creștere umană și spirituală, o misiune legată de însăși natura feminină.

În perioada suprimării comuniste însă, această activitate a Surorilor a fost întreruptă timp de mai bine de 40 ani – cunoaștem faptul că în această perioadă regimul comunist nu le-a permis surorilor să lucreze în învățământ –, iar structurile necesare procesului de învățământ au fost confiscate.

Astăzi, după intrarea în legalitate a Bisericii și a Congregației, Surorile, reluând firul istoriei, și ancorate în necesitățile timpului prezent, au reușit să răspundă solicitărilor din partea Bisericii, a societății, de a-și aduce contribuția și a participa efectiv la instruirea, educarea și formarea tinerelor generații.

La Blaj, Surorile din comunitate sunt prezente în procesul de învățământ în: educarea copiilor preșcolari, la Grădinița Liceului Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare”; predarea orelor de religie în ciclul primar și gimnazial; predarea unor discipline de teologie la ciclul liceal în cadrul Liceului Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare”.

La Cluj-Napoca, Surorile sunt implicate în: învățământul primar în cadrul Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu”; în învățământ universitar la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universității Babes-Bolyai și la Seminarul Eparhial Greco-Catolic Sf. Ioan Evanghelistul; la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma (Italia).

ro_RORomână